Narodowe Czytanie – Ballady i romanse

Twoja Szkoła – Teperesy

Narodowe Czytanie – Ballady i romanse

5 września 2022 roku odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie ballad A. Mickiewicza w ZS 3 z inscenizacją ballady “Romantyczność” i gośćmi dyrektor biblioteki Agatą Mierzwa oraz poetką Wiesławą Palewską.