Kalendarz roku szkolnego

Twoja Szkoła – Teperesy

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. wewnątrzszkolnego oceniania (WO)  
  1  wrzesień  Rozpoczęcie roku szkolnego godz.9.00  dla wszystkich uczniów ZS NR 3
  2 – 9    wrzesień  Kiermasz używanych podręczników dla klas I, II, III i IV
  13  wrzesieńRada Pedagogiczna Zatwierdzenie planów pracy : Plan nadzoru dyrektoraPlany poszczególnych zespołówPlany agend szkolnych godz. 15.10
  15  wrzesieńZebranie rodziców klas pierwszych godz. 16.30 Informacje  dyrektora szkoły na temat organizacji pracy szkoły i kalendarza na rok szkolny 2022/2023 spotkanie z  wychowawcami klas konsultacje z pedagogiem szkolnym i psychologiem spotkanie z przedstawicielem KPP w Mławie ws. bezpieczeństwa w sieci i środków psychoaktywnych Zebranie rodziców klas maturalnych godz. 17.30 Informacje  dyrektora szkoły na temat organizacji pracy szkoły  Matura 2023’- informacje o egzaminie Spotkania z wychowawcami klas
  28 – 30    wrzesień  Matura próbna dla IV LO A i B
03 – 28październikPraktyka zawodowa klasy: IV TE  
  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WO    
  13  październik  Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych
  14  październik  Dzień  Edukacji Narodowej dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
    27    październikRada Pedagogiczna   godz. 15.10 1.Analizy  wyników Matura 2022 Ewa Dębska 2.Analiza wyników egzaminów zawodowych 2022- J. Chojnacki 3.Diagnozy klas pierwszych – K. Krawczyk i P. Sterbicka 4.Analiza wyników egzaminów zawodowych – T. Dziembowska 5.Losy absolwentów rocznik 2022: 3glo – Ewa Dębska, 4gte – Marek Próchniak, 3ba –  M. Jasiński, 3bb –  T. Dziembowska, 3bc –  J. Młynarski 6. Szkolenie Rady Pedagogicznej ( zgodnie z planem  nadzoru)
  31  październik  I dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
  1    listopad    Wszystkich Świętych
  2    listopad  II dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
  10  listopadAkademia z okazji
Narodowego Święta Niepodległości
  11    listopad    Narodowe Święto Niepodległości
  17  listopad  Zebranie rodziców ogólnoszkolne z wychowawcami klas godz. 16.30 Zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania Sprawy klasowe      
  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WSO
  Termin ustala nauczyciel przedmiotu  listopad    Matura Próbna z „Operonem” dla klasy IV g TE  
  22    grudzień    Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych  
    22     grudzień        Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych (LIBRUS)
  22  grudzień    Jasełka szkolne Wigilie klasowe  
  23-31  grudzień    Zimowa przerwa świąteczna  
  2  styczeń  III dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
      5         styczeń  Ostateczne wystawienie ocen śródrocznych do godziny 15.00   Koniec I półrocza  
  6  styczeń  Święto Trzech Króli  
  9  styczeń    Egzamin zawodowy ELM. 05 dla uczniów klasy IV g TE Część praktyczna  
  10   styczeń  Egzamin zawodowy ELM. 05 dla uczniów klasy IV g  TE Część pisemna  
  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WO  
  10    styczeń    Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja śródroczna (bez oddziału przygotowawczego ) godz.15.10
  11    styczeń    Egzamin zawodowy – poprawki Część pisemna
    17    styczeń  Rada Pedagogiczna   Podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2022/2023  godz. 15.10 1.Przewodniczący zespołów i agend szkolnych- sprawozdania półroczne, 2.Dyrektor szkoły – wnioski z nadzoru pedagogicznego, 3. Analiza wyników nauczania i zachowania, 4. Podsumowanie udzielanej pomocy przez pedagoga i psychologa szkolnego w I półroczu, 5. Pielęgniarka szkolna- wnioski za I półrocze
  19  styczeń    Zebranie z rodzicami                godz.16.30 Zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania za I półrocze Sprawy klasowe      
13.02 – 26. 02 luty  Ferie zimowe  
  Termin do uzgodnienia  marzec    Rada szkoleniowa godz. 15.00  
    17    marzec  Akademia z okazji Święta Patrona Szkoły – Dzień samorządności.    
  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WO  
  Termin do ustalenia    marzec  Rekolekcje Wielkopostne  
  06.04 – 11.04   kwiecień      Wiosenna przerwa świąteczna- Wielkanoc
    14    kwiecień      Wystawienie przewidywanych ocen rocznych  w klasach maturalnych, poinformowanie  rodziców (LIBRUS) do godz. 15.00
    21    kwiecień    Ostateczne wystawienie  ocen rocznych uczniom klas maturalnych do godz. 15.00
    25  kwiecień      Rada Pedagogiczna godz. 15.10 klasyfikacja roczna i końcowa  uczniów klas maturalnych
    27    kwiecień      Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów wszystkich klas                godz.16.30 poinformowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu bieżące sprawy klasowe  
28  kwiecień    Zakończenie zajęć dla uczniów klas maturalnych
  1    maj    Święto Pracy
  2    maj    IV dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)  
  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WO  
  3    maj    Święto Konstytucji 3 Maja  
4  maj    Matura z języka polskiego V dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)  
  5  maj    Matura z języka angielskiego VI dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
8maj  Matura z matematyki VII dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
10-23 (termin do ustalenia)maj  Matura ustna z języka polskiego i  języka obcego nowożytnego  
8  czerwiec    Boże Ciało    
9  czerwiec    VIII dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)    
1czerwiec  Wystawienie przewidywanych ocen rocznych/końcowych, poinformowanie o tym fakcie rodziców (LIBRUS)  
19czerwiec    Ostateczne wystawienie ocen rocznych i końcowych    
  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WO  
20czerwiec    Rada Pedagogiczna- klasyfikacja i promocja końcowa i  roczna godz. 15.10  
23czerwiec    Zakończenie zajęć   dydaktyczno-wychowawczych
24.06. – 31.08.czerwiec-sierpieńFerie letnie
  28  czerwiec  Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2022/2023  
Według harmonogramu MKOczerwiec-sierpieńRekrutacja młodzieży
Harmonogram egzaminów   zawodowych
9styczeń  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM. 05 kl. IV g TE- część praktyczna
10styczeń  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM. 05  kl. IV g TE- część pisemna
1-18 Termin do ustaleniaczerwiec  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM. 02 kl. III TE- część praktyczna
2-7 Termin do ustaleniaczerwiec  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM. 02  kl. III TE- część pisemna

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  „dyrektorskie” 2022/2023

1.  31 października 2022 r. (pon.)

2.  2 listopada 2022 r. (śr.)

3.  2 stycznia 2023 r. (pon.)

4.  2 maja 2023 r. (wt.)

5.  4 maja 2023 r. (czw.)

6.  5 maja 2023 r. (pt.)

7.  8 maja 2023 r. (pon.)

8. 9 czerwca 2023 r. (czw.)

9.   egz. zawodowe – do ustalenia

10. egz. zawodowe – do ustalenia

R: 10 dni dyrektorskich

Egzamin poprawkowy z matury pisemnej – 22 sierpnia 2023 roku

Egzamin poprawkowy z matury ustnej     – 21 sierpnia 2023 roku

Terminy odbioru :

Świadectwa Maturalne                                                     – 7 lipca 2023 r.

Świadectwa Maturalne  (po poprawkach)                         – 8 września 2023 r.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację  ELM.  05          – do 7 kwietnia 2023 r.

Dyplom technika elektronika dla  IVgTE                           – 26 maja  2023 r.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację  ELM. 02           – 31sierpnia 2023 r.