Kalendarz roku szkolnego

Twoja Szkoła – Teperesy

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. wewnątrzszkolnego oceniania (WO)  
  4  wrzesień  Rozpoczęcie roku szkolnego godz.9.00  dla wszystkich uczniów ZS NR 3
  4 – 8    wrzesień  Kiermasz używanych podręczników dla klas I, II, III i IV
  14  wrzesieńRada Pedagogiczna Zatwierdzenie planów pracy : Plan nadzoru dyrektoraPlany poszczególnych zespołówPlany agend szkolnych godz. 15.10
  14  wrzesieńZebranie z rodzicami klas pierwszych godz. 16.30 Informacje  dyrektora szkoły na temat organizacji pracy szkoły i kalendarza na rok szkolny 2023/2024 spotkanie z  wychowawcami klas konsultacje z pedagogiem szkolnym i psychologiem spotkanie z przedstawicielem KPP w Mławie ws. bezpieczeństwa w sieci i środków psychoaktywnych Zebranie z  rodzicami klas maturalnych godz. 16.30 Informacje  dyrektora szkoły na temat organizacji pracy szkoły  Matura 2024’- informacje o egzaminie Spotkania z wychowawcami klas  
     październik/listopad  Praktyka zawodowa klas III i IV  TE  
  13  październik    Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych
  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WSO
  14  październik    Dzień  Edukacji Narodowej  
    26    październik  Rada Pedagogiczna   godz. 15.10 1.  Analizy  wyników Matura 2023: Ewa Dębska 2.  Analiza wyników egzaminów zawodowych 2023- J. Chojnacki 3. Diagnozy klas pierwszych: A. Danilewicz i  P. Sterbicka 4. Analiza wyników egzaminów zawodowych : T. Dziembowska 5. Losy absolwentów rocznik 2023: 4gte – J. Chojnacki, 4LOA – A. Danilewicz, 4LOB – M. Mostek, 3a –  P. Grabowski 3b –  O. Wińska 3c –  J. Witkowski  
  1    listopad    Wszystkich Świętych
  10  listopad  Akademia z okazji
Narodowego Święta Niepodległości  
  11    listopad    Narodowe Święto Niepodległości
  16  listopad    Zebranie rodziców ogólnoszkolne z wychowawcami klas godz. 16.30 Zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania Sprawy klasowe Spotkanie ze specjalistami (psycholog, pedagog , zaproszeni goście)
  21-24  listopad    Matura Próbna z „Operonem” dla klas:  IV LO i V TE  
  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WO  
  21    grudzień    Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych  
    21     grudzień        Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych (LIBRUS)
  22  grudzień    Jasełka szkolne Wigilie klasowe  
  23-31  grudzień  Zimowa przerwa świąteczna
      5         Styczeń  Ostateczne wystawienie ocen śródrocznych do godziny 15.00   Koniec I półrocza  
  6  styczeń  Święto Trzech Króli  
  8    styczeń    Rada Pedagogiczna Klasyfikacja śródroczna godz.15.10  
  9  styczeń    Egzamin zawodowy ELM. 05 dla uczniów klasy IV TE Część praktyczna  
  10   styczeń  Egzamin zawodowy ELM. 05 dla uczniów klasy IV  TE Część pisemna  
  11    styczeń    Egzamin zawodowy – poprawki Część pisemna  
  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WO  
15.01 – 26. 01 styczeń  Ferie zimowe  
    1    lutyRada Pedagogiczna   Podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2023/2024  godz. 15.10 1.Przewodniczący zespołów i agend szkolnych- sprawozdania półroczne, 2.Dyrektor szkoły – wnioski z nadzoru pedagogicznego, 3. Analiza wyników nauczania i zachowania, 4. Podsumowanie udzielanej pomocy przez pedagoga i psychologa szkolnego w I półroczu, 5. Pielęgniarka szkolna- wnioski za I półrocze
  1  luty  Zebranie z rodzicami                godz.16.30 Zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania za I półrocze Sprawy klasowe  
Termin do uzgodnienia  luty    Rada szkoleniowa godz. 15.00
  19  marzecŚwięto Patrona Szkoły – Marszałka Józefa Piłsudskiego  
  21  marzecDzień Samorządności  
  Termin do ustalenia    marzec  Rekolekcje Wielkopostne  
  28.03 – 02.04   marzec/kwiecień      Wiosenna przerwa świąteczna- Wielkanoc
  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WO  
    12    kwiecień      Wystawienie przewidywanych ocen rocznych  w klasach maturalnych, poinformowanie  rodziców (LIBRUS) do godz. 15.00    
    22    kwiecień    Ostateczne wystawienie  ocen rocznych uczniom klas maturalnych do godz. 15.00  
    23  kwiecień      Rada Pedagogiczna godz. 15.10 klasyfikacja roczna i końcowa  uczniów klas maturalnych
    23    kwiecień      Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów wszystkich klas                godz.16.30 poinformowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu bieżące sprawy klasowe  
26  kwiecień    Zakończenie zajęć dla uczniów klas maturalnych
29 i 30kwiecień (poniedziałek/wtorek)  I i II  dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)  
  1    maj (środa)  Święto Pracy
  2    maj (czwartek)    III dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)  
  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WO  
  3    maj (piątek)    Święto Konstytucji 3 Maja  
6maj (poniedziałek)IV dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)  
7  maj (wtorek)    Matura z języka polskiego V dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)  
8  maj (środa)    Matura z matematyki VI dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)  
  9  maj (czwartek)  Matura z języka angielskiego VII dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
10maj (piątek)    VIII dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
11-16 20-25 (termin do ustalenia)maj  Matura ustna z języka polskiego i  języka obcego nowożytnego  
30  maj    Boże Ciało    
31  maj (piątek)    IX dzień Dyrektorski ( dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)  
3czerwiec  Wystawienie przewidywanych ocen rocznych/końcowych, poinformowanie o tym fakcie rodziców (LIBRUS)
  Dzień    Miesiąc    Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WO  
17czerwiec    Ostateczne wystawienie ocen rocznych i końcowych    
18czerwiec    Rada Pedagogiczna – klasyfikacja i promocja końcowa i  roczna godz. 15.10  
21czerwiec    Zakończenie zajęć   dydaktyczno-wychowawczych
22.06. – 31.08.czerwiec-sierpieńFerie letnie
     Termin do ustalenia  Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2023/2024  
Według harmonogramu MKOczerwiec-sierpieńRekrutacja młodzieży
Harmonogram egzaminów   zawodowych
9styczeń  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM. 05 kl. IV  TE- część praktyczna
10styczeń  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM. 05  kl. IV  TE- część pisemna
3-19 Termin do ustaleniaczerwiec  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM. 02 kl. III TE- część praktyczna
2-7 Termin do ustaleniaczerwiec  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM. 02  kl. III TE- część pisemna

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  „dyrektorskie” 2023/2024

1.  29 kwietnia 2024 r. (pon.)

2.  31 kwietnia 2024 r. (wt.)

3.  2 maja  2024 r. (czw.)

4.  6 maja 2024 r. (pon.)

5.  7 maja 2024 r. (wt.)

6.  8 maja 2024 r. (śr.)

7.  9 maja 2024 r. (czw.)

8.  10 maja 2024 r. (pt.)

9. 31  maja 2023 r. (pt.)

10.  egz. zawodowe – do ustalenia

R: 10 dni dyrektorskich

Egzamin poprawkowy z matury pisemnej – 20 sierpnia 2024 roku

Egzamin poprawkowyz matury ustnej     – 21 sierpnia 2024 roku

Terminy odbioru :

Świadectwa Maturalne                                                      – 9  lipca 2024 r.

Świadectwa Maturalne  (po poprawkach)                         – 10 września 2024 r.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację  ELM.  05           – do 8 kwietnia  2024 r.

Dyplom technika elektronika dla  V   TE                           –  24 maja  2024 r.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację  ELM. 02            – do 9 września 2024 r.     

Zatwierdzony przez:

Rada Rodziców                           Samorząd uczniowski                 Dyrektor szkoły

Skip to content