Dzień matematyki – Konkurs na plakat

Twoja Szkoła – Teperesy

Dzień matematyki – Konkurs na plakat

Z okazji zbliżającego się międzynarodowego dnia liczby PI oraz dnia matematyki organizowanego w naszej szkole, ogłaszamy konkurs na plakat o tematyce: “Dzień liczby PI”.

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

I. TEMATYKA PRAC

Prace mają za zadanie rozwijanie zainteresowania i popularyzację matematyki. Tematyka może nawiązywać do międzynarodowego dnia liczby PI ale również do dnia matematyki w naszej szkole. Dopuszczamy wszystkie prace których tematem przewodnim jest otaczająca nas matematyka.

II. CELE KONKURS

Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką.

2. Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej.

3. Wyrabianie poczucia estetyki.

III. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Ocenie podlegają prace spełniające następujące kryteria:

 • prace wykonane ręcznie lub przy pomocy programów graficznych ( komputerowo),

• praca wykonana samodzielnie,

• wymiar plakatu A4,

• do plakatów należy dołączyć dane autora: imię i nazwisko, klasa.

 V. TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Prace należy dostarczyć do dnia 28.02.2023 r. :

• prace w wersji elektronicznej na  adres: konkurs@zs3mlawa.pl,

• prace w wersji papierowej  do sali nr 20.

VI. OCENA PRAC

Oceny prac konkursowych dokonuje komisja konkursowa .

W ocenie prac uwzględniane będą następujące kryteria:

• zgodność z tematem konkursu,

• oryginalność, samodzielność pracy,

• atrakcyjność treści.