Dzień liczby Pi – konkurs na plakat

Twoja Szkoła – Teperesy

Dzień liczby Pi – konkurs na plakat

Dzień liczby Pi – konkurs na plakat

Z okazji zbliżającego się międzynarodowego dnia liczby PI oraz dnia matematyki organizowanego w naszej szkole, ogłaszamy konkurs na plakat o tematyce: „Dzień liczby PI”.

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

I. TEMATYKA PRAC

Prace mają za zadanie rozwijanie zainteresowania i popularyzację matematyki. Tematyka może nawiązywać do międzynarodowego dnia liczby PI ale również do dnia matematyki w naszej szkole. Dopuszczamy wszystkie prace których tematem przewodnim jest otaczająca nas matematyka.

II. CELE KONKURS

1. Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką.

2. Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej.

3. Wyrabianie poczucia estetyki.

III. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Ocenie podlegają prace spełniające następujące kryteria:

 • prace wykonane ręcznie,

• praca wykonana samodzielnie,

• wymiar plakatu A4,

• do plakatów należy dołączyć dane autora: imię i nazwisko, klasa.

 V. TERMIN DOSTARCZENIA PRAC

Prace należy dostarczyć do dnia 01.03.2024 r. do Twojego nauczyciela matematyki.

VI. OCENA PRAC

W ocenie prac konkursowych komisja uwzględni następujące kryteria:

• zgodność z tematem konkursu,

• technika plastyczna,

• oryginalność, samodzielność pracy,

• atrakcyjność treści.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody!!!