Twoja Szkoła – Teperesy

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Zarząd Samorządu Uczniowskiego prosi społeczność uczniowską o przybycie na czas, oczywiście w stroju galowym i w dobrym humorze

Rekrutacja trwa

Kandydacie do klasy pierwszej, czekamy na Ciebie w szkole! Trwa kolejny etap rekrutacji do 14 lipca 2022- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i od 9 lipca- dołączenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zapraszamy